دسترسی سریع
فراخوان ها
برنامه زمان بندی برگزاری رویداد استارت آپ
لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال 1,000,000 ریال ثبت نام
ثبت نام عادی 300,000 ریال 1,000,000 ریال ثبت نام
حامی رویداد - طلایی 10,000,000 ریال 1,000,000 ریال ثبت نام
حامی رویداد - نقره ای 5,000,000 ریال 1,000,000 ریال ثبت نام