دسترسی سریع
فراخوان ها
برنامه زمان بندی برگزاری رویداد استارت آپ
منتورها

 

 

 

منتورهای رویداد استارت آپ:

 

 

 

- محمود بهبهانی

         حوزه تخصصی: دیجیتال مارکتینگ

MB

 

 

 

 

 

- میلاد جعفری

         حوزه تخصصی: برنامه نویسی

MJ (1)

 

 

- یوسف صداقت

         حوزه تخصصی: کسب و کار اینترنتی

yss

 

 

 

 

- فاطمه علیخواه

         حوزه تخصصی: الکترونیک

 

AKh

 

 

 

 

- رضا اسماعیل پور

         حوزه تخصصی: انیمیشن

RE

 

 

 

 

- رضا تاسا

         حوزه تخصصی: امنیت اطلاعات و اینستا مارکتینگ

RTa

 

 

 

- حیدر سلیمانی پور

         حوزه تخصصی: تیم سازی با الگوی جهانی 

HS!

  

- یوسف علی پور

         حوزه تخصصی: توسعه دهنده پینوکس

ya