برگزاری سه پیش رویداد در دانشگاههای استان
1398/09/08

 

 

 

 

 

 

 بوت کمپ یا پیش رویداد

 

یکی از اساسی ترین نیاز ها جهت انجام یک فعالیت دقیق و حساب شده کسب آموزش های لازم در آن زمینه است. با توجه به نو پا بودن رویداد در کشور و همچنین حضور علاقه مندانی با سطح تحصیلات متفاوت در رشته های متعدد، آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با رویداد ضرورت خواهد داشت.

 

 

از این رو چندین روز قبل از شروع رویداد، برگزار کنندگان اقدام به برگزاری دوره آموزشی می نمایند تا علاقه مندان با تمامی مسائل و پیش نیاز های رویداد آشنا گردیده و در صورت نیاز با مراجعه به منابع موجود دانسته های خود را در زمینه رویداد افزایش دهند و یا نسبت به تشکیل و گردآوری تیم خبره اقدام نمایند.

 

 

 

از این رو برگزاری پیش رویداد یا " بوت کمپ" هایی از طرف برگزار کنندگان استارت آپ، در یک هفته قبل از برگزاری رویداد اصلی در برخی دانشگاههای سطح استان بوشهر برگزار می گردد که برنامه اجرای به صورت زیر می باشد.

 

 

 

 

 

برنامه زمان بندی و مکان برگزاری پیش رویدادهای استارت آپ:

 

 

- پیش رویداد 1

 

  مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

 

 

 

 

 

- پیش رویداد 2

 

  مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج

 

 

 

 

 

- پیش رویداد 3

 

  مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگان