فراهم شدن شرایط اسکان در روزهای برگزاری استارت آپ
1398/09/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم رویداد استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، جهت اسکان در روزهای برگزاری رویداد هماهنگی های لازم صورت گرفته است و کاربران محترمی که در وبسایت ثبت نام خود را کامل کرده و هزینه شرکت در رویداد را پرداخت کرده اند می توانند از خوابگاه و مهمانسرا استفاده نمایند.

 

 

قابل ذکر است نیازی به پرداخت هزینه جهت اسکان نمی باشد و صرفاً روز برگزاری استارت آپ وضعیت اسکان خود را قطعی نموده و به تیم اجرایی اطلاع دهند.