جوایز نقدی تیم های شرکت کننده در استارت آپ
1398/09/12

 

 

 

 

 

 

مزایای شرکت در این رویداد استارت آپ

 

۱. صدور گواهی حضور در برنامه برای کلیه شرکت کنندگان از سوی دانشگاه و پارک علم و فناوری

 

۲. اهدایای جوایز نقدی و لوح تقدیر به 3 تیم برتر به انتخاب داوران حاضر در رویداد

 

۳. معرفی جهت استقرار تیم های برتر در مراکز رشد دانشگاه و پارک علم و فناوری

 

۴. معرفی سرمایه گذار برای طرح های کسب و کار و تجاری سازی ایده ها

 

۵. اخذ مشورت و دریافت تجربیات بزرگان حوزه کارآفرینی و کسب و کار

 

 

 

 

 

جوایز نقدی تیم های برتر:

 

جایزه تیم اول:  15 میلیون ریال

جایزه تیم دوم:   7 میلیون ریال

جایزه تیم سوم:  5 میلیون ریال